Розробки уроків з музичного мистецтва (5 клас)

З 2013/2014 навчального року розпочався поступовий перехід основної школи на новий зміст освіти, визначений Державним стандатром базової і повної загальної середньої освіти ( затверджений постановою КМУ від 23 листопада 2011 р. №13492 ). Учні 5 класу навчаються за новою програмою «Мистецтво» (авт. Л.Масол, О.Коваленко, Г.Сотська, Г.Кузьменко, Ж.Марчук, О.Константинова, Л.Паньків, І.Гринчук, Н.Новикова, Н.Овіннікова), що розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (www.mon.gov.ua) та видрукувана у фаховому науково-методичному журналі «Мистецтво та освіта» (№№ 1-2 за 2013 рік). Програма складається з блоків відповідно до навчальних предметів: «Музичне мистецтво» і «Образотворче мистецтво» або інтегрований курс «Мистецтво».

Даний посібник містить розроблені учасниками районної творчої групи вчителів музичного мистецтва конспекти уроків для 5 класу, що відповідають вимогам чинної нової програми, яка передбачає творче ставлення вчителя до змісту і технології навчання. Тому зміст кожного уроку грунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного, аксіологічного, діяльнісного та інтерактивного підходів. Конспекти уроків структуровано за чотирма розділами: «Музика як вид мистецтва», «Народна музика», «Професійна музика», «Взаємодія музики з іншими видами мистецтва» та орієнтовано на зміст підручника «Музичне мистецтво» (авт. Л.Масол, Л.Аристова, видавництво «Сиция»).

Уроки музичного мистецтва в загальноосвітній школі мають важливе естетико-виховне значення. Вчитель повинен сприяти зростанню в учнів інтересу до мистецтва, розвитку здатності емоційно реагувати на художні твори і знаходити в них особистісне світобачення. Отже, головне завдання вчителя – створити захопливу, емоційно піднесену атмосферу, щоб кожний урок став справжнім УРОКОМ МИСТЕЦТВА, надихав учнів на творчість поза його межами.

Завантажити