Районний проект «Поділись своєю любов’ю»

З березня 2016 року стартував районний проект “Поділись своєю любов’ю”.

Мета проекту: Протягом багатьох років відношення до дітей з обмеженими фізичними можливостями розвивалось від елементарного догляду до інклюзивного навчання. Значне обмеження життєдіяльності призводить до соціальної дезадаптації а також зменшує здібності до самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю за своєю поведінкою, навчання, спілкування, трудової діяльності у майбутньому. Необхідно закцентувати увагу учнів, вчителів та громади на допомогу дітям-інвалідам та їх сім’ям.

Завдання проекту:

– створення рівних можливостей для дітей з особливими потребами;

– змінити консервативну по відношенню до дітей – інвалідів суспільну свідомість;

– організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами;

– навчання дітей – інвалідів навичкам незалежного життя;

– об’єднання зусиль служби охороно здоров’я, соціальних служб , місцевої громади для організації соціальної роботи з дітьми з обмеженими можливостями.

 

Актуальність проекту: останнім  часом в нашому районі відзначається збільшення числа дітей з обмеженими фізичними можливостями. Сформована такожнегативна суспільна думка по відношенню до дітей- інвалідів. Проводиться слабка соціальна реабілітація дітей-інвалідів а іноді їх повна ізоляція. Корекція стану здоров’я  потребують діти з вадами фізичного здоров’я. Сьогодні організація реабілітації дітей – інвалідів та комплексної допомоги дітям з фізичними та розумовими вадами є проблемою національного значення.

Важливо докласти всіх зусиль щоб діти з обмеженими можливостями отримали соціальний досвід та змогли включитись в існуючу систему суспільних відносин.

Учасники проекту:

Психолого-медико-педагогічна консультація, учні та вчителі загальноосвітніх навчальних закладів району, батьки, громадські організації , працівники служби.

 

 

Етапи реалізації проекту:

1.Підготовчий (лютий – березень 2016 р.)

– розміщення інформації про проект на сторінках газети «Позиція», «Нове життя»;

–  обговорення мети і завдання проекту на нараді керівників;

– створення банку даних дітей з особливими освітніми потребами (діти – інваліди, діти з психофізичними вадами, розумово відсталі діти та які не підлягають навчанню).

2.Практичне вирішення (квітень 2016р. – травень 2017р.)

-Квітень – створення учнівських волонтерських груп «Подаруй радість» (спілкування з дітьми, які не підлягають навчанню)

– Привітання з днем народження дітей-інвалідів, дітей, які не підлягають навчанню та дітей які навчаються на індивідуальній та інклюзивній формі навчання;

– Організація благодійних акцій для матеріальної допомоги онко хворим дітям;

– 1 червня «День захисту дитини»;

– День народження «День щастя»;

– Святого Миколая «Добро починається з тебе»;

– Новий рік;

– благодійний шкільний концерт (учнівський) «Частинка свого серця»;

– районний благодійний концерт «Назустріч мрії»;

– залучення спонсорів для надання допомоги;

– волонтерська допомога реабілітаційному центрі «Об’єднаємо зусилля».

Підсумковий етап (червень 2017 р.)

Провести круглий стіл за участю представників влади, громадської організації , районної психолого- медико педагогічної консультації з питань реалізації проекту;

Підготувати аналітичну довідку на сесію районної ради;

Про підсумки реалізації проекту інформувати громадськість через «Нове життя», «Подільські Вісті».

 

«Поділись своєю любов’ю»