Засідання клубу директорів шкіл області “Шлях до успіху”

     Згідно плану роботи ХОІППО на 2016 рік, 25 жовтня 2016 року на базі Чорнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чемеровецького району відбулося засідання клубу директорів шкіл області “Шлях до успіху” з проблеми “Принцип інноваційності в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом і шляхи його реалізації”. Досвід роботи з проблеми було представлено директором Виноградом С.І., а також змодельовано роботу лабораторії викликів сьогодення. Про особливості науково-методичного супроводу в навчальних закладах району було висвітлено у виступі завідувача районного методичного кабінету Проців Г.А.
Сучасна школа – це модель суспільства. У демократичному суспільстві рішення загального значення приймаються з врахуванням інтересів та потреб всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.
Критеріями фахової підготовки має стати рівень загальної культури вчителя та специфічні педагогічні характеристики: розуміння принципу природовідповідності, закономірності її розвитку; високий рівень володіння методикою, знання дитячої психології. Як же підготувати нового вчителя?
Один із таких підходів — застосування інноваційних технологій організації науково-методичної роботи. Виходячи з концепції нової української школи, ми маємо запустити багато процесів одночасно: зупинити падіння якості та доступності освіти, орієнтувати її зміст на компетентності, «перенавчити» вчителів, змінити структуру школи, забезпечити ці перетворення ресурсами. При цьому – зберегти все найкраще, що є в українській школі. Методична система сьогодні вимагає не лише формування педагогічної майстерності, що спрямована на вдосконалення знань, умінь і навичок педагога, а й створення умов для реалізації особистих функцій педагога, для підвищення рівня його професійно-особистісного саморозвитку, готовності до інновацій, створення індивідуально-авторської педагогічної або методичної систем. Сучасний учитель – це носій освітніх суспільних змін. Основне завдання освітян – виховати особистість компетентну, творчу, здатну до життя й діяльності в ХХІ столітті. Але для цього потрібен педагог з високою компетентністю, розвиненими творчими, дослідницькими здібностями, високим рівнем інтелігентності, духовно-морального потенціалу, конкурентоспроможності, ерудованості, здатний до безперервної освіти.
Головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності як сплаву професійних знань, умінь і навичок.
Звернімося до однієї з китайських мудростей : “Той, хто почув вітер змін, має будувати не щит від вітру, а вітряк.” Дійсно, методична робота стала сьогодні життєвою потребою кожного окремого педагога й водночас обов’язковою вимогою суспільства, найважливішою умовою забезпечення ефективного функціонування будь-якого навчального закладу.
Практика підтверджує, що позитивне педагогічне середовище складається тоді, коли педагогічні працівники зацікавлені в колективному пошуку розв’язання проблем. Тому завданням методичної служби є моделювання та створення умов для самореалізації й удосконалення особистості.
Під час планування методичної роботи особливе значення надається вивченню не лише результатів навчання й виховання учнів, а й усебічному оцінюванню особистісних рис і професійних умінь учителя.
На цьому етапі дуже ефективно спрацьовує психологічна служба, що проводить різноманітні тестування та анкетування. До речі, систематичний психологічний супровід за багато років став уже невід’ємною частиною методичної роботи.
Пріоритетом методичної роботи слід уважати постійний пошук нових педагогічних технологій, ідей, напрямів. А професіоналізм учителя має характеризуватися високим інноваційно-творчим потенціалом.
Знання про рівень сформованої готовності кожного педагога до інноваційної діяльності дає змогу як педагогу планувати свій саморозвиток, так і керівнику навчального закладу коригувати інноваційний потенціал колективу, що є важливим компонентом структурних професійних якостей.
Важливо для усіх знати, що освітня реформа тільки тоді буде мати успіх, коли кожен педагог стане реформатором власного щоденного навчального досвіду.dscf5925 dscf5929 dscf5931 dscf5935 dscf5938