Учнівські проекти (З досвіду роботи Т.Антецької)

 «100 причин любити
Україну»

Мета:

– формування особистісних рис громадянина
Української держави, успадкування духовних надбань українського народу;

– відновлення і вшанування національної пам’яті.

Завдання:

 – формування духовних цінностей українського
патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського
народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за
минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих
зразків культурної спадщини;

– забезпечення духовної
єдності поколінь.

Актуальність:

Усвідомлення єдності
власної долі з долею Батьківщини, сформованість потреби у збереженні та
примноженні духовного й матеріального багатства українського народу,
національна самосвідомість молодого покоління повинні бути в центрі уваги
батьків, школи і громади. Цим проектом ми прагнемо привернути увагу учнів та
батьків до проблеми патріотичного виховання, а також залучити батьків та
громаду до співпраці. Любити і цінувати Україну будемо вчитися разом – діти,
батьки, громада.

Учасники проекту:

учні 5-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів Чемеровецького району.

Етапи реалізації проекту:

1. Підготовчий (жовтень
2013 року):

створення ініціативної групи заступників директорів з виховної роботи з
даної проблеми;

інформація про учнівський проект через газету «Позиція»;

обговорення мети і завдань проекту на нарадах класних керівників,
заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, лідерів
учнівського самоврядування;

залучення батьків, членів місцевої громади, спонсорів, громадських
організацій до реалізації проекту.

2. Практичне вирішення
(листопад-грудень 2013 року, січень 2014 року):

участь у проекті учнів 5-11 класів та їх батьків;

опрацювання додаткової науково-популярної літератури, використання
інтернет-ресурсів;

презентація індивідуальних учнівських проектів під час Батьківського дня в
кожному навчальному закладі;

подання кращих (5 проектів) у відділ освіти, молоді та спорту і громадську
організацію «За конкретні справи».

3. Підсумковий (січень 2014
року):

оцінювання учнівських проектів;

визначення кращих робіт;

нагородження переможців проекту на святі 22 січня в День соборності та
свободи України;

розміщення кращих матеріалів на білбордах в селах району і смт. Чемерівцях.