Правила прийому до вищих навчальних закладів Міністерством погоджено

Відповідно до розділу IV Умов прийому до
вищих навчальних закладів України у 2012 році, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 12 жовтня 2011 року,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 20 жовтня 2011 року за №
1221/19959, 1222/19960, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
29 листопада 2011 року завершено погодження 860 правил прийому вищих
навчальних закладів України І-ІV рівнів акредитації незалежно від
підпорядкування та форми власності.

Погоджені Міністерством правила прийому
не пізніше 9 грудня 2011 року будуть оприлюднені на офіційних web-сайтах
та інформаційних стендах приймальних комісій вищих навчальних закладів.