Інформаційна культура формується в ДНЗ

img_6175

   Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві і утворюють глобальний інформаційний простір.

          Зараз в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу, пов’язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні бути адекватними сучасним технічним можливостям і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство. Формування інформаційної культури повинно розпочинатись в дошкільному закладі, саме про це і йшла мова на семінарі керівників ДНЗ, який проведено 27 жовтня 2016 року на базі Закупненського ДНЗ  «Формування інформаційної культури учасників освітнього процесу».

img_6148 img_6163 img_6180

Методичні рекомендації:

1. Сприяти формуванню інформаційного освітнього середовища для забезпечення якісної освіти в ДНЗ.                            (Протягом року)

2. Забезпечити методичний супровід впровадження ІКТ в дошкільному навчальному закладі. З цією метою:

–          здійснювати моніторинг та визначення рівня володіння ІКТ педагогічними працівниками ДНЗ;

–          проводити методичні заходи щодо формування ІКТ компетентності педагогів;

–          проводити навчальні та тематичні семінари з метою удосконалення умінь та навичок педагогів ДНЗ;

–          проводити конкурси «Найкращий сайт ДНЗ», «Краще електронне порт фоліо педагога»;

–          надати методичну допомогу ДНЗ щодо узагальнення  досвіду роботи з питань використання ІКТ в освітній діяльності, управлінській і методичній.

(Протягом року)

3. Розвивати власні навички володіння ІКТ.

(Постійно)

4. Використовувати якісні джерела – Інтернет – адреси, наукову літературу про застосування ІКТ в дошкільній освіті.

(Постійно)