Художня культура, 10 клас

Потреба людини у пізнанні прекрасного протягом віків сформувала величезну культурну спадщину .  Сьогодні одне з провідних місць у  вивченні культурних надбань належить художній культурі – науці, яка є формою образного втілення життя, засобом вираження національної ментальності народу. Художня культура вивчається в школі як культурологічний курс, забезпечуючи естетичні запити учнів та вчителів, і є важливим чинником формування духовного світу особистості, її художньо-естетичного розвитку. Головною метою курсу художньої культури в школі є особистісний художньо-естетичний розвиток учнів, формування в них світоглядних орієнтацій і компетенцій у царині художньої культури, виховання потреби в творчій реалізації і духовному самовдосконаленні в процесі опанування  культурними цінностями

Даний посібник укладено з метою:

–   поглиблення знань з художньої культури України та Поділля зокрема;

–   викликати інтерес учнів до художньої культури України як складової художньої культури світу;

–   виховання в підростаючого покоління шани, поваги і любові до культурних надбань України;

–   виховувати почуття патріотизму та гордості за український народ, який зумів  створити та зберегти прекрасні шедеври культури.

В даному посібнику використано матеріали з художньої культури України та рідного краю.

Автори висловлюють надію, що видання стане у пригоді та допоможе досягти сумлінної, плідної співпраці вчителя і учнів. А отримані знання, згодом, допоможуть учням самореалізуватися, самостійно мислити, приймати важливі рішення, любити, цінувати та берегти культурні надбання українського народу.

Завантажити