Work on the carpet (збірник текстів та завдань для учнів початкових класів)

Пошук нових форм і прийомів навчання в наш час – явище не тільки закономірне, але й необхідне. І це зрозуміло: у вільній школі, до якої ми йдемо, кожен не тільки зможе, але і повинен працювати так, щоб використовувати всі можливості власної особистості.

Даний посібник містить тексти казок та історій, читати які учні можуть сидячи на коврику чи в іншому зручному для них місці. А післятекстові завдання розроблені у вигляді гри. Адже ми розуміємо, що гра — це потужний стимул до оволодіння мовою. Розвиваюче значення гри закладено самою природою, так як гра — це завжди емоції, а там, де емоції, там активність, уява, працює творче мислення.
За допомогою слайдів тести немов оживають, а учні стають учасниками цікавих пригод. Це сприяє зростанню активності  школярів на  уроках,  якості знань, формуванню позитивних мотивів навчання. У грі особливо повно і часом несподівано проявляються здібності дитини. Для дітей гра — захоплююче заняття. У грі всі рівні. Вона посильна навіть слабким учням. Непомітно засвоюється мовний матеріал, стає легше навчатися. Гра завжди передбачає прийняття рішень — як вчинити, що зробити, як виграти. Бажання вирішити ці питання загострюють розумову діяльність молодших школярів. А якщо дитина при цьому говорить іноземною мовою, то тут приховуються багаті навчальні можливості.

Понад дві тисячі років тому видатний китайський філософ Конфуцій сказав: Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію. Ці три прості твердження обґрунтовують необхідність використання ігрових методів навчання.

Завантажити