Видатні постаті 9 клас

В умовах становлення українського  громадянського суспільства перед історичною освітою постає завдання не лише запропонувати підростаючому поколінню сукупність знань , а й сформувати його національну самосвідомість, почуття гордості за власний народ і державу, бажання спиймати ідеї гуманізму та загальнолюдські цінності. Розв’язанню цих завдань, поза сумнівом, сприятиме усвідомлення учнями- майбутніми громадянами місця і ролі особи в історичному процесі.

Постійним є інтерес учнів до видатних людей минувшини. Це пояснюється  не лише привабливістю біографічного матеріалу конкретних осіб , а й тим , що крізь призму їхнього життя можна розкрити усе розмаїття реальних історичних обставин , краще зрозуміти ті умови, в контексті яких вони діяли.      Окрім того, знайомство школярів із життєписами видатних діячів змушує замислитись над сутністю влади , величчю, внутрішніми переживаннями, місцем можновладців і простих людей в світі, що нас оточує, над їхніми обов’язками, мірою особистої свободи.

За радянських часів вирішальну роль в історії відводили народним масам. Однак історичний процес не може відбуватись без конкретних персон та поза їхньою свідомістю, ментальністю, ідеологією. Загальний хід суспільного розвитку визначається геополітичними, природними, іншими об’єктивними закономірностями, а видатні постаті змушені діяти у рамках середовища, що їх оточує. Вивчення персоналістики допоможе учням зрозуміти, з яких причин діяльність найвідоміших постатей України не привела до здійснення їхніх мрій та планів. З огляду на вищесказане, ідея ознайомлення школярів з історичними особистостями відзначається на сьогодні науковою новизною й навчально-виховною актуальністю.

 

Мета посібника –  формувати в учнів основи наукового розуміння розвитку історичного процесу та місця, ролі й впливу особистості на його перебіг.

 

Завдання посібника:

1) ознайомити учнів із життям та діяльністю видатних історичних діячів України кінця XVIII – початку XX століття;                                                                         2) формувати в школярів уміння застосовувати отримані знання, вміння та навички на практиці;                                                                                                             3) навчити учнів аналізувати історичні джерела і використовувати їх як матеріал для дослідження;                                                                                                      4) розвивати у дітей уміння висловлювати й відстоювати свої думки, виявляти розбіжності в різних позиціях та поглядах;

5) виховувати в учнів толерантність і повагу до інших точок зору.

Завантажити весь посібник