Українська література контроль 6 кл, Бережанка

Посібник призначений для  контролю навчальних досягнень учнів 6 класу з української літератури. Завдання  складено відповідно до вимог програми  для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів,розробленою на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р.№1392) і затвердженою наказом Міністерства від 06.06.2012р. №664.

Матеріал для контролю навчальних досягнень учнів поданий у формах письмового комбінованого та усного опитування.

У посібнику чітко визначені вимірники навчальних досягнень учнів:

– тестова перевірка знань;

– різнорівнева перевірка  знань;

–  індивідуалізовані  завдання;

– завдання для самоперевірки на етапі сприйняття і осмислення нової інформації;

– літературні диктанти.

За змістом завдання  різні за складністю і відповідають 4рівням засвоєння матеріалу школярами. Завдання для тестової перевірки знань та різнорівневі  подаються у трьох варіантах.

Дидактичний матеріал I-II рівнів для усного опитування з кожної теми передбачає запитання, що вимагають від учнів уміння елементарно викласти думку та відтворити навчальний матеріал,називаючи окремий факт.

Запитання III рівня для усного опитування передбачають оволодіння учнями матеріалом і навичками аналізу твору,належний рівень оволодіння літературознавчими поняттями.

Питання IVрівня для усного опитування кожної теми – творчого характеру, вони допоможуть шестикласникам закріпити навички вільного оволодіння мовними засобами в різних формах, сферах і жанрах мовлення, спонукатимуть учнів до активної мовленнєвої діяльності.

Кількість завдань,послідовність виконання рівнів та критерії навчальних досягнень учитель може добирати  довільно згідно з індивідуальними особливостями  учнів.

Завантажити