Українська література, 6 клас, Свіршківці, Зарічанка

Нас, педагогів,об’єднує бажання і вміння працювати, аналізувати результати своєї роботи, своїми індивідуальними якостями впливати на становлення учнів як творчо мислячих, високоморальних, соціально адаптованих особистостей.

А сучасний учень живе й розвивається у прагматичному й раціональному світі. Навчання ґрунтується переважно на інтелектуальних контекстах, які здебільшого не передбачають емоційного сприймання, самоздивування, творчого відкриття світу і себе в ньому. Тому автори посібника бачать завдання вчителя літератури в намаганні, використовуючи унікальні можливості мистецтва слова, розвивати асоціативне мислення дітей, виробляти ідейні орієнтири, що визначають гідне людини життя на землі, формувати творчу особистість, сприймати літературний твір як естетичний феномен. Даний посібник містить всі конспекти уроків з української літератури для 6 класу за програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06 червня 2012 року № 664.

На думку авторів підручника, саме ці розробки уроків української літератури збільшать пізнавальну самостійність учнів, потребу самовдосконалення. До окремих уроків додана мультимедійна презентація,яка дає можливість використовувати уроки ІКТ на уроках літератури.

Під час підготовки до роботи із запропонованим посібником слід звернути увагу на запропоновані укладачами форми і методи роботи, їх різновиди. В цьому випадку вчителю-словеснику допоможе словник – термінів, вміщений у кінці.

Даний посібник сприятиме вчителям, які намагаються досягти взаємодії з учнями в навчальному процесі, які прагнуть прокладати в царині викладання української літератури власні  педагогічні траєкторії, робити все, щоб на уроках було цікаво і вчителю, і дітям.

Цінність посібника в тому, що він розроблений на основі системного, цілісного підходу. 

Завантажити Українська література, 6 клас, Свіршківці, Зарічанка