Полікультурна історія України

Навчальний посібник розрахований на учнів 11 класів загальноосвітніх шкіл; навчальних закладів з поглибленим вивченням історії: ліцеїв, гімназій; вчителів історії.

ЗМІСТ

 Передмова………………………………………………………………..………7

Програма спецкурсу

«Полікультурна історія  України » …………………………………..…………9

Календарно-тематичне планування варіативного компоненту

«Полікультурна історія  України»……………………………….…………..…13

Розділ  1. Міграційні процеси в історії України

1.1 Українські землі як перехрестя міграційних шляхів та територія осілості мігрантів……………….….…………………………………………………………….25

1.2. Грецька колонізація українських земель…………………………………….32

1.3. Освоєння українських земель німецькими колоністами………………….38

1.4. Депортація кримських татар………………………………………….……45

1.5. Мандрівний народ роми…………………………………………………….52

1.6. Переселення та депортація українців і поляків після Другої світової війни…………………………………………………………………………..…..64

1.7. Міграційна політика уряду СРСР……………………………………………73

1.8. Сучасна трудова міграція…………………………………………….…….78

1.9. Іммігранти в Україні……………………………………………………….. 87

Розділ 2. Місто як перетин культур і цивілізацій

2.1. Київ – місто міжкультурного діалогу………………………..………….. 97

2.2. Львів: від утвердження магдебурзького права – до формування

поліетнічної громади………………………………………………..…………105

2.3. Миколаїв – поліетнічне місто як спільний дім………………………… 114

2.4. Одеса – перлина біля моря………………………………………………. 122

2.5. Чернівці: полікультурна мозаїка……………………………………..… 126

2.6.Донецьк: від робітничого селища – до багатокультурного мегаполіса………………………………………………………………………… 136

2.7. Проект «Ми любимо своє місто (село, селище)»……………………..… 144

Завантажити

Партнер сайта: https://bazo.pro/minibands/ Фитнес Резинки