Звіт про перебіг ІІІ етапу дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах Чемеровецького району в межах Всеукраїнського експерименту

Тема дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах «Система державно-громадського управління у формуванні просоціальної поведінки дітей та учнівської молоі в умовах превентивного виховного середовища» поділена на 4 підтеми:
– Розробка моделі взаємодії суб’єктів превентивного виховного середовища – Гуківська ЗОШ І-ІІІ ст.
– Система партнерства загальноосвітнього навчального закладу і громади села у формуванні просоціальної поведінки дітей та учнівської молоді – Свіршковецька ЗОШ І-ІІІ ст.
– Превентивне виховне середовище як фактор формування соціальної зрілості підлітків в умовах навчально-виховного комплексу – Чемеровецький НВК №1.
– Формування просоціальної поведінки вихованців у позашкільному навчальному закладі – Будинок школярів.
Згідно завдань ІІІ (формувального) етапу дослідження в усіх навчальних закладах розпочато змістове наповнення моделі, внесено корективи в управлінську діяльність та методичну роботу. Водночас відбувається наскрізне психологічне супроводження реалізації моделі та впровадження інноваційних педагогічних технологій.
Впродовж жовтня-листопада методистами райметодкабінету Антецькою Т.С. та Пушкаренко С.М. проведено психологічні тренінги та консультативні дні в Гуківській, Свіршковецькій ЗОШ І-ІІІ ст., Чемеровецькому НВК №1 з проблемних питань ІІІ (формувального) етапу. Згідно плану методичного супроводу Всеукраїнського експерименту 14 грудня 2016 року організовано круглий стіл за участю начальника відділу освіти, молоді та спорту О.Л. Царук, завідувача райметодкабінетом Г.А. Проців та керівників навчальних закладів – учасників дослідно-експериментальної роботи. Директори презентували основні напрацювання педагогічних колективів. Про ефективність застосування проектно-інвестиційної технології управління ЗНЗ повідомила Срібняк В.В. (директор Свіршковецької ЗОШ І-ІІІ ст.).За такої технології окрім вертикального підпорядкування, заснованого переважно на оцінці праці працівників директором, є горизонтальні зв’язки між керівниками підрозділів (заступниками директора) та педагогами, які беруть участь в інноваційній діяльності. Проектно – інвестиційна технологія управління характеризується також варіативністю застосування керівником різноманітних функцій, форм і методів управління. Так, керівниками методичного об’єднання класних керівників проведено педагогічний брейнстормінг (процедура групового креативного мислення). Визначено дві панелі учасників: вчителі – предметники та класні керівники, які в свою чергу поділилися на дві групи. Перша група – це ті, які мають досвід вирішення завдання, друга – знайомі з проблемою і два збирачі ідей. Учасники отримали картки, після чого допомогою мотивуючих питань «Як формувати доброзичливість, моральність в позаурочний час?», «Які інноваційні технології використовуєте при формуванні просоціальної поведінки школяра?» здійснено генерацію ідей. Збирачі ідей презентували пропозиції від учасників, оцінюючи їх з позиції актуальності та реальності розв’язання даного завдання. Отож, тему проведення Тижня творчості визначено за результатами брейнстормінгу. Внутрішній моніторинг результативності використання інноваційних технологій при формуванні просоціальної поведінки здійснювали керівники методичних осередків, які узагальнили результати у вигляді доповідної записки. Таким чином, делегуючи повноваження, директор закладу дав змогу відчути іншим членам педагогічного колективу, що вони є частиною команди управлінців, які примножують імідж і підвищують інтелектуальний та моральний добробут членів колективу. Адже за результатами доповідної записки оголошуються подяки та видаються премії, які за поданням ради закладу виділяють спонсори, члени громади села.
З 1 вересня 2016 року у Свіршковецькій ЗОШ І-ІІІ ст. розпочалась також робота динамічної групи з проблеми «Створення позакласного середовища для формування просоціальної поведінки дітей та учнівської молоді», яка базується на принципах особистісно орієнтованої педагогіки І.Д.Беха. Члени динамічної групи спрямовують свою діяльність на забезпечення роботи дитячо – юнацької громади «Шкільна толока», яка складається із трьох підрозділів: «Барвінкове намисто» (1-4кл.), «Калиновий край» (5-8кл.) та «Козацьке джерело» (9-11кл.). Завдання групи вбачається у розробці статуту та програми дій через проектну діяльність, колективні творчі справи, роботу клубу для дівчат – старшокласниць, які сприятимуть підвищенню рівня духовно – моральної вихованості особистості. Кураторами ДЮГ виступають педагоги, батьки та представники громади: народні умільці, працівники закладів культури, медицини, правоохоронних органів.
Нова сторінка в роботі з батьківською громадськістю Свіршковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів – це проведення Сократичних семінарів для батьків, які спонукають до розгляду вічних питань про дотримання норм суспільної поведінки через призму особистих думок учасників, колективну перевірку запропонованих відповідей для набуття досвіду спільного переосмислення засад світу і особистих цінностей учасників.
Структуру методичної роботи через діяльність Університету превентивної педагогіки презентували керівники Гуківської ЗОШ І-ІІІ ст. (Чорнюк О.Г., Ратушняк О.М.). Працюють 4 факультети: психологічної просвіти, співробітництва, самореалізації, самовдосконалення. Особливістю є спільні заняття для педагогів і батьків. На факультеті психологічної просвіти визначено алгоритм психолого-педагогічного супроводу формування культури взаємодії у вирішенні завдань соціалізації особистості школяра. На факультеті творчої самореалізації стартував проект «Аукціон творчих ідей», яким передбачена підготовка і реалізація творчих програм класних керівників. Ці програми покликані організувати взаємодію суб’єктів превентивного виховного середовища для формування просоціальної особистості. Факультет самовдосконалення пропонує педагогам, батькам і громаді сходинки саморозвитку і формування позитивної мотивації в житті. На факультеті співробітництва народжуються проекти взаєморозуміння суб’єктів превентивного виховного середовища, як основи формування просоціальної особистості. Успішно зреалізований спільно з громадою проект «Слава – Богу, честь – Герою, шана – Родині, любов – Україні!». На етапі розробки проект «Твори добро на цій землі».
Системну роботу по використанні уроків у наскрізному процесі виховання представила заступник з навчальної роботи Романчук Т.О. Готується черговий випуск шкільного альманаху з кращими розробками уроків, на яких забезпечується формування терпимості, відповідальності, саморозвитку особистості підлітка, його соціальної зрілості і позитивного мислення. Позитивні напрацювання також має така форма методичної роботи як лабораторія викликів сьогодення (ЛВС), в якій працюють класні керівники 7-11 класів. В їх креативному доробку соціальні проекти, творчі програми, а також цікаві ідеї учнівського самоврядування та волонтерської діяльності.
Презентація директора Будинку школярів Чебаник М.М. була присвячена діяльності створених просоціальних неформальний об’єднань і їх новим проектам.

Координатор – Т.С. Антецька

img_3720

img_3718

img_3719